Försäljare av biocidprodukter måste kunna visa data

Försäljare av biocidprodukter måste kunna visa data för ämnen i produkterna Förutom regler om tillstånd för biocidprodukten så måste ditt företag känna till reglerna som handlar om tillgång till data för det verksamma ämnet. Kravet finns i biocidförordningen 528/2012 (Artikel 95). Ditt företag eller din leverantör måste senast den 1 september 2015: själva finnas med […]

Read More

Verksamma ämnen i biocidprodukter utvärderas

Verksamma ämnen i biocidprodukter utvärderas och endast de ämnen som finns med i EU:s arbetsprogram för utvärdering får finnas i biocidprodukter. När ett verksamt ämne har godkänts i arbetsprogrammet krävs det ett produktgodkännande för produkten för att den ska få säljas i Sverige. Desinfektionsmedel är en stor grupp produkter som hittills varit undantagen från produktgodkännande […]

Read More

Begränsa farliga mjukgörare i vardagsvaror

De åtgärder som är på gång för de fyra mjukgörare som redan finns på EU:s så kallade tillståndbilaga kommer inte att räcka för att minska exponeringen. På EU-nivå föreslår Kemikalieinspektionen att Sverige arbetar för en restriktiv tillståndsgivning av de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP på bilaga XIV i Reach Sverige arbetar för begränsningar […]

Read More

Ändring i föreskrifter om bekämpningsmedel

KIFS 2014:6 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel; Ändringar gäller: 1 kap. 1-2 §§, ny 1 kap 4 §, ny rubrik 3 kap 19 §, nytt 5 kap, ny bilaga 14 (tillämpningsområde, definitioner, växtskyddsmedel, utbildning, utbildningsbevis) Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 januari 2015. http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/KIFS/K14_6.pdf

Read More

Ändring i föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer

KIFS 2014:5 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; Ändringar gäller: Bilaga 3 (elektrisk och elektronisk utrustning, RoHS), bilaga 4 (kvicksilver), bilaga 6 (medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument). Den 31 december 2014 löper undantag från förbudet mot kvicksilver ut. Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga dessa undantag med […]

Read More