Nya livsmedel/ingredienser

av den 11 december 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av Clostridium butyricum (CBM 588) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.359.01.0153.01.SWE

Read More

Nya livsmedel/ingredienser

av den 11 december 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av sampolymer av metylvinyleter och maleinsyraanhydrid som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0047.01.SWE

Read More

Nya livsmedel/ingredienser

av den 8 december 2014 om tillstånd för utsläppande på marknaden av chiaolja (Salvia hispanica) som ny livsmedelsingrediens enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.353.01.0015.01.SWE

Read More

FÖRORDNING (EU) nr 1327/2014

av den 12 december 2014 om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i traditionellt rökt kött och rökta köttprodukter samt traditionellt rökt fisk och rökta fiskeriprodukter http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.358.01.0013.01.SWE

Read More