KIFS 2014:5 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer;

Ändringar gäller: Bilaga 3 (elektrisk och elektronisk utrustning, RoHS), bilaga 4 (kvicksilver), bilaga 6 (medicintekniska produkter och övervaknings- och kontrollinstrument).

Den 31 december 2014 löper undantag från förbudet mot kvicksilver ut. Kemikalieinspektionen har beslutat att förlänga dessa undantag med ytterligare två år.

Vissa farliga ämnen är kraftigt begränsade i elektrisk utrustning enligt EU:s direktiv RoHS-direktivet. EU har nu beslutat om vissa undantag. Dessa undantag förs in i Kemikalieinspektionens föreskrifter. Undantagen rör bland annat belysning, förbränningsmotorer, övervaknings- och kontrollinstrument samt medicinteknisk utrustning.

Dessa föreskrifter träder ikraft den 31 december 2014.

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/KIFS/K14_5.pdf

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forlangda-undantag-fran-kvicksilverforbud/

http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Nya-undantag-fran-kemikaliekrav-for-elutrustning/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>