KIFS 2014:6 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:3) om bekämpningsmedel;

Ändringar gäller: 1 kap. 1-2 §§, ny 1 kap 4 §, ny rubrik 3 kap 19 §, nytt 5 kap, ny bilaga 14 (tillämpningsområde, definitioner, växtskyddsmedel, utbildning, utbildningsbevis)

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 januari 2015.

http://www.kemi.se/Documents/Forfattningar/KIFS/K14_6.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>