De åtgärder som är på gång för de fyra mjukgörare som redan finns på EU:s så kallade tillståndbilaga kommer inte att räcka för att minska exponeringen.

På EU-nivå föreslår Kemikalieinspektionen att

  • Sverige arbetar för en restriktiv tillståndsgivning av de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP på bilaga XIV i Reach
  • Sverige arbetar för begränsningar i Reach av de fyra ftalaterna i följande varugrupper:
    accessoarer inklusive handskar och väskor, kläder och skor, sport- och fritidsartiklar, heminredning, elektronik, fordon och byggprodukter för inomhusmiljö
  • Sverige arbetar för begränsning av de fyra ftalaterna i direktivet för elektrisk och elektronisk utrustning – RoHS
  • fortsätta arbetet med klassificeringsförslag för fortplantningsstörande och hormonstörande ftalater samt få dem uppförda på kandidatförteckningen.

På nationell nivå bör

  • regeringen uppdra åt relevanta myndigheter att föreslå begränsning av emissioner till inomhusmiljön av skadliga ftalater från byggmaterial
  • regeringen ge Konkurrensverket ett liknande uppdrag för sjukvården som verket redan fått när det gäller kemikaliekrav vid upphandling till förskolor
  • Kemikalieinspektionen arbeta för åtgärder som leder till förbättrad regelefterlevnad, till exempel effektivare tillsyn och sanktioner.

Källa: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Begransa-farliga-mjukgorare-i-vardagsvaror/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>