Verksamma ämnen i biocidprodukter utvärderas och endast de ämnen som finns med i EU:s arbetsprogram för utvärdering får finnas i biocidprodukter.

När ett verksamt ämne har godkänts i arbetsprogrammet krävs det ett produktgodkännande för produkten för att den ska få säljas i Sverige.

Desinfektionsmedel är en stor grupp produkter som hittills varit undantagen från produktgodkännande men som nu, beroende på vilket verksamt ämne de innehåller, kommer att kräva produktgodkännande

Källa: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forsaljare-av-biocidprodukter–hall-koll-pa-utvarderingen-av-verksamma-amnen/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>