Försäljare av biocidprodukter måste kunna visa data för ämnen i produkterna

Förutom regler om tillstånd för biocidprodukten så måste ditt företag känna till reglerna som handlar om tillgång till data för det verksamma ämnet. Kravet finns i biocidförordningen 528/2012 (Artikel 95).

Ditt företag eller din leverantör måste senast den 1 september 2015:

  • själva finnas med på den så kallade Artikel 95-listan eller
  • kunna visa att biocidprodukten eller det verksamma ämnet tillhandahållits av ett företag på listan.  

 

Källa: http://www.kemi.se/sv/Innehall/Nyheter/Forsaljare-av-biocidprodukter-maste-kunna-visa-data-for-amnen-i-produkterna/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>